Branding Essentials, martie 2019

Branding Essentials

Mihaela Muresan a sustinut in Biblioteka, spatiu apreciat pentru evenimente corporate, evenimente private, evenimente de networking, workshopu-ul Branding Essentials.